top of page

Įgyvendinami projektai

Nemuno deltos dalies (Kintų akvakultūros ūkio) gamtotvarkos planas

Projekto Nr. 54AK-KL-21-1-08691-PR001

logo.jpg

Gamtotvarkos plano tikslas yra palaikyti gausią upinės žuvėdros perinčią populiaciją (išsaugoti ne mažiau kaip 200 porų ne mažesniame kaip 0,5 ha plote); užtikrinti palankią jūrinio erelio populiacijos apsaugos būklę (išsaugoti ne mažiau kaip 20 reguliariai aptinkamų suaugusių ar pribręstančių individų) visoje teritorijoje; palaikyti gausias migruojančių žąsinių ir antinių (ne mažiau kaip 5000 individų vienos apskaitos metu), tilvikinių (ne mažiau kaip 500 individų vienos apskaitos metu) paukščių sankaupas, sudaryti palankias veisimosi sąlygas kitoms saugomoms paukščių rūšims.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3D-744 ir 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Programa), taip pat numatomos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės.

Gamtotvarkos plano uždaviniai.

20220407_173555.jpg
20220407_173610.jpg
bottom of page